Tradičná kachľová pech
Kachľová pec s Hypokaustom
Kachľová pec s Hypokaustom a H2O
 

Kachľová pec s Hypokaustom a H2O

Kachľová pec s hypokaustom v kombinácii s teplovodným výmenníkom

Je to kombinácia systémov – kachľovej pece s ohrevom úžitkovej a kúrenárskej vody. Systém sa používa v dvoch režimoch osobitne. 
Je potrebná akumulačná nádrž pre uskladnenie vyrobenej teplej vody.