Proces jednania

Vážený zákazník, Každé dielo realizované našou firmou je ako celok – originál. Je samostatne navrhnuté a nadimenzované len pre Vás. Kópia Vášho diela nebude už nikdy zopakovaná.
Berieme do úvahy Vaše konkrétne obydlie :
-jeho konštrukčné vyhotovenie, veľkosť vykurovanej plochy, z čoho sa odvíja tepelná potreba
-typ a druh vykurovacieho systému
-komfort a vhodnosť obsluhy celého diela
-dizajnovú stránku aj s Vašou predstavou a využitím možností a ponukou materiálov
-reálnosť finančných možností pre investíciu a jej postupnosť pre Vašu spokojnosť
-vhodný termín realizácie pre zladenie a postupnosť výstavby celku
-konečné zaučenie a inštruktáž k obsluhe
Aby všetky tieto body boli 100% dodržané k obojstrannej spokojnosti, zvolili sme tento postup pri realizácii a komunikácii s Vami :
  1. Prvotný kontakt- telefonicky, alebo osobne
  2. Prídeme a po dohode s Vami vyberieme vhodný systém pre Váš príbytok
  3. Nadimenzujeme vybrané dielo Vám na mieru
  4. Navrhneme a nakreslíme Vaše dielo v 3D kresliacom programe, v ktorom môžete vidieť nielen krásu dizajnu ale aj jeho funkčnosť zvnútra
  5. Vypracujeme rozpočet a zmluvu o diele
  6. Dielo zrealizujeme vo Vami vybranom termíne na kľúč
  7. Predvedieme, vyskúšame a odovzdáme so zárukou, doživotným servisom a 24-hodinovým možným kontaktom s nami na telefón.
 ,,Nikdy neplatíte za niečo vopred, čo nie je dodané a Vami odsúhlasené ! ,,
BUDETE URČITE SPOKOJNÍ .